Effective Call to Action

Effective Call to Action

 

Ως "Call to Action" μεταφράζουμε τις ενέργειες που κάνουμε σε μια ιστοσελίδα, οι οποίες οδηγούν σε ένα επιθυμητό στόχο που έχουμε ορίσει και συνήθως αφορούν την συμπλήρωση και αποστολή μιας φόρμας, την διαδικασία κράτησης (Booking), την αγορά προϊόντος ή την προσθήκη στο καλάθι αγοράς κτλ.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ιστοσελίδας ενός ξενοδοχείου, το σπουδαιότερο "Call to Action" αφορά - οδηγεί στο Booking, δηλαδή την διαδικασία που κάνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας για να κάνει την κράτηση του. Από πλευράς μάρκετινγκ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το Call to Action, δηλαδή τον αριθμό των επισκεπτών που θα πατήσουν στο κουμπί "Book Now" ή "Κάντε την κράτηση σας", γιατί αυτή η αύξηση του Call to Action μεταφράζεται σε αύξηση των κερδών.

Στην φωτογραφία απεικονίζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε από το marketingexperiments, που απεικονίζει την αυξομείωση του Call to Action αλλάζοντας απλά το Content ενός Button σε μια ιστοσελίδα. Παρατηρούμε ότι όταν το Button έγγραφε "Try Now", το Call to Action ήταν μόλις 14,45% δηλαδή το 14,45% των επισκεπτών πάτησαν πάνω στο Button. Ενώ όταν το Content του Button μετατράπηκε από "Try Now" σε "Get Started Now", τότε το Call to Action αυξήθηκε σε 21,98%, δηλαδή το 21,98% των επισκεπτών της ιστοσελίδας πάτησαν πάνω στο Button. Αυτή η αύξηση στο Call to Action μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση των κερδών της ιστοσελίδας και αποτελεί μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα από τις δυνατότητες του μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.


dotlogic

Digital Marketing Agency

Stocking the experience and knowledge on Marketing, e-Commerce and Information Technologιes, we are available to offer expert services on Digital Marketing, Social Media Marketing, e-Commerce, Web Design and Offline Marketing.

Read More

Digital Marketing

 • Digital Marketing Strategy
 • Digital PR
 • Digital Branding
 • Content Marketing
 • Online Reputation Management
 • e-Channel Marketing
 • Search Engine Marketing
 • Search Engine Optimization
 • Pay Per Click Campaign
 • Web Analytics

Social Media Marketing

 • Social Media Strategy
 • Social Media Intelligence
 • Social Media Monitoring
 • Community Management
 • Social Media Applications
 • Social Media Advertising
 • Content Marketing

Web Design

 • UX Web Design
 • Web Applications
 • News Portal Production
 • Website Redesign
 • Banner Design
 • e-Publishing

e-Commerce

 • e-Business Strategy
 • e-Channel Development & Applications
 • e-Selling
 • e-Business Products & Services
 • Responsive e-Shops Production

Offline Marketing

 • Marketing Strategy
 • Multichannel Marketing
 • Personal Selling Training
 • International-Exporting/Importing Marketing
 • Corporate Identity Design